Kontakt

"Kristov Stol"
Misijska Europska Inicijativa
Savski Gaj III, 8a
10000 ZAGREB
e-mail: kristov.stol@gmail.com
tel: 091-570-8604; 01-4646-583
facebook-logo 
Kristov Stol

IBAN/Žiro račun (PBZ): 
HR6723400091110433489

Neka Bog obilno blagoslovi svih 246 trenutno aktivnih gostiju

Poslušajte radio spotove

Arhivski članci o nama

Razgovor s Drinom Ćavar

http://www.katolici.org/kolumne.php?action=c_vidi&id=16129

Drina Ćavar

"U Ekvadoru ima siromaštva, neimaštine i zapuštenosti, ali nema pesimizma i depresije! Jer, kao što sam već ranije rekla - kad nam doista ne preostane ništa više, u Biti imamo - Sve..."