Vijesti iz crkve

Stepinac i 2. Vatikanski koncil

Malo duhovne Matematike: 

"Montirani sudski proces protiv bl. kard. Stepinca je pokrenut, a presuda je donesena 11. listopada 1946. Proglašen je krivim po svim točkama optužnice i osuđen na 16 godina strogog zatvora (dakle do 11. listopada 1962.)...10. veljače 1960.kardinal Alojzije Stepinac je preminuo. (tijekom 14. godine izdržavanja svoje kazne...)"

2. Vatikanski Sabor (11. listopada 1962-8. prosinca 1965): 

"Drugi vatikanski sabor bio je 21. ekumenski sabor Katoličke Crkve. Sabor je sazvao 1962. godine papa Ivan XXIII. koji je preminuo prije kraja sabora, koji je nadalje vodio papa Pavao VI.. Sabor je zaključen 1965. godine."

 

...

 

Drugi vatikanski sabor proveden je u četiri sesije koje su održane u brodu Bazilike sv. Petra .

  1. zasjedanje: 11. listopada – 8. prosinca 1962.
  2. zasjedanje: 29. rujna – 4. prosinca 1963.
  3. zasjedanje: 14. rujna – 21. studenog 1964.
  4. zasjedanje: 14. rujna – 8. prosinca 1965.

Drugi vatikanski sabor objavio je četiri zakonika, devet dekreta i tri deklaracije."