Kontakt

"Kristov Stol"
Misijska Europska Inicijativa
Savski Gaj III, 8a
10000 ZAGREB
e-mail: kristov.stol@gmail.com
tel: 091-570-8604; 01-4646-583
facebook-logo 
Kristov Stol

IBAN/Žiro račun (PBZ): 
HR6723400091110433489

Neka Bog obilno blagoslovi svih 284 trenutno aktivnih gostiju

Poslušajte radio spotove

Vijesti iz crkve

Kardinal i generali...

alt

Nekako me veseli vjerovati da je i ovo možda jedan od plodova Stepinčeve Krunice... ; ) A možda i hrvatsko Čudo dostojno Stepinčeve kanonizacije...

Preporučamo i dodatnu literaturu:

Bibliografija suca Theodora Merona

Pismo kardinala Bozanića za Godinu vjere

Nadahnuta molitva biskupa Šaška

Kardinalova poslanica

I ono što je Kardinal zaboravio prigodno spomenuti i potaknuti na prisjećanje: "

 

ISPOVIJEST VJERE HRVATA KATOLIKA

 Čvrsto vjerujem u Boga Oca, i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj Crkvi. Svoju odluku polažem u Bezgrešno Srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoj čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen."

Nedjeljna prigodna čitanja

 

Opširnije...

Stepinac i 2. Vatikanski koncil

Malo duhovne Matematike: 

"Montirani sudski proces protiv bl. kard. Stepinca je pokrenut, a presuda je donesena 11. listopada 1946. Proglašen je krivim po svim točkama optužnice i osuđen na 16 godina strogog zatvora (dakle do 11. listopada 1962.)...10. veljače 1960.kardinal Alojzije Stepinac je preminuo. (tijekom 14. godine izdržavanja svoje kazne...)"

2. Vatikanski Sabor (11. listopada 1962-8. prosinca 1965): 

"Drugi vatikanski sabor bio je 21. ekumenski sabor Katoličke Crkve. Sabor je sazvao 1962. godine papa Ivan XXIII. koji je preminuo prije kraja sabora, koji je nadalje vodio papa Pavao VI.. Sabor je zaključen 1965. godine."

 

Opširnije...

Godina vjere - Papina poruka

"Drugi vatikanski koncil je za nas snažni poziv da ponovno otkrivamo svakog dana ljepotu naše vjere, da je dublje upoznamo zbog snažnijeg odnosa s Gospodinom, da živimo do kraja svoj kršćanski poziv. Neka Djevica Marija, Majka Kristova i čitave Crkve, pomogne da ostvarujemo i provodimo u djelo ono što su koncilski oci, nadahnuti Duhom Svetim, čuvali u srcu: želju da svi uzmognu upoznati evanđelje i susresti Gospodina Isusa kao put, istinu i život."

Pavao VI. u zaključku je u pitanju Boga naznačio središnje pitanje Koncila, onoga Boga koji "stvarno postoji, živi, koji je osoba, brižan, beskrajno dobar; štoviše, ne samo dobar u sebi, već neizmjerno dobar također za nas, on je naš Stvoritelj, naša istina, naša sreća; u toj mjeri da čovjek, kada se upinje svoj um i svoje srce usredotočiti na Boga u kontemplaciji, čini najviši i najpuniji čin svoje duše, čin koji i danas može i mora biti vrhunac nebrojenih područja ljudskog djelovanja, iz kojeg ona primaju svoje dostojanstvo" (AAS 58 [1966], 52-53).

Papina kateheza na općoj audijenciji u srijedu 10. listopada 2012.

 
 
home