Kontakt

"Kristov Stol"
Misijska Europska Inicijativa
Savski Gaj III, 8a
10000 ZAGREB
e-mail: kristov.stol@gmail.com
tel: 091-570-8604; 01-4646-583
facebook-logo 
Kristov Stol

IBAN/Žiro račun (PBZ): 
HR6723400091110433489

Neka Bog obilno blagoslovi svih 115 trenutno aktivnih gostiju

Poslušajte radio spotove

Poveznice

Godina vjere - Papina poruka

"Drugi vatikanski koncil je za nas snažni poziv da ponovno otkrivamo svakog dana ljepotu naše vjere, da je dublje upoznamo zbog snažnijeg odnosa s Gospodinom, da živimo do kraja svoj kršćanski poziv. Neka Djevica Marija, Majka Kristova i čitave Crkve, pomogne da ostvarujemo i provodimo u djelo ono što su koncilski oci, nadahnuti Duhom Svetim, čuvali u srcu: želju da svi uzmognu upoznati evanđelje i susresti Gospodina Isusa kao put, istinu i život."

Pavao VI. u zaključku je u pitanju Boga naznačio središnje pitanje Koncila, onoga Boga koji "stvarno postoji, živi, koji je osoba, brižan, beskrajno dobar; štoviše, ne samo dobar u sebi, već neizmjerno dobar također za nas, on je naš Stvoritelj, naša istina, naša sreća; u toj mjeri da čovjek, kada se upinje svoj um i svoje srce usredotočiti na Boga u kontemplaciji, čini najviši i najpuniji čin svoje duše, čin koji i danas može i mora biti vrhunac nebrojenih područja ljudskog djelovanja, iz kojeg ona primaju svoje dostojanstvo" (AAS 58 [1966], 52-53).

Papina kateheza na općoj audijenciji u srijedu 10. listopada 2012.

Preporučamo - Duhovne vježbe u svakodnevici

Prenosimo sa SKAC stranica:

Prijave za Duhovne vježbe u svakodnevici 2012. godine počele su. Broj je ograničen na 120 osoba. Za prijavu potrebno je nazvati p. Slavka Pavina na tel. 01/4803020, s njim dogovoriti razgovor i kod njega se upisati u listu vježbenika. Ignacijanske duhovne vježbe osobnog susreta s Bogom u svakodnevnom životu počinju 10. siječnja i traju do 12. lipnja 2012.

Modrave i Kristov Stol

Kako je i Kristov Stol indirektno nastao iz Modrava, baš me nekako dirnulo jedno

svjedočanstvo ovogodišnjih Modrava 2011

Uz poveznice Kristova Stola i nekih ranijih Modrava 2003-2005:

Kristov Stol i Modrave

Modrave 2003 - prvi dojmovi

Modrave i misije

Modrave nakon misija

 
 
home