Novogodišnje želje kardinala Stepinca

Uz najljepše želje i čestitke za čitavu 2015, prenosimo misli iz novogodišnjih propovijedi kard. Stepinca:

1941/42:
"Neka dakle Nova Godina, bude godina povratka k Bogu čitavog čovječanstva, ako želi da ga obasja sunce mira i sreće i zadovoljstva. Neka bude godina kajanja za nebrojene grijehe i prestupke. To je najbrži put i jedini put da umilostivimo Boga i dočekamo bolje dane...
Mi vjerujemo da će Tvoja ljubav prema nama biti veća,nego naša zloća prema Tebi, i da ćeš umekšati tvrda srca naša, te se sa suzama i plačem obratimo k Tebi, Bogu svome! Neka zakon Tvoj sveti postane opet jedini zakon i pravilo našeg života i čitave ljudske zajednice! Daj, Gospode, da ljudsko društvo iz špilje razbojničke postane prava kuća Božja, jedna Božja obitelj, koja pozna samo jedan zakon, zakon ljubavi prema bližnjemu i prema Tebi, kojemu slava i čast uvijeke - Amen."

1944/45 (prije točno 70. godina!):
"Što je nova godina? Ništa drugo nego nastavak povijesti roda ljudskoga, koja je započela stvaranjem prvoga čovjeka, koji je proizišao iz ruke Božje. A tko će razborit posumnjati da se Bog ikada prestao zanimati za djelo ruku svojih...
Leži sada samo u nama, kao drugom čimbeniku, hoće li ova nova godina, u koju ulazimo biti sretna ili nesretna. Bit će sretna, ako poslušamo glas Božji. Bit će nesretna, ako prezremo glas Božji. A glas nas Božji opominje: "Obratite se,kako ste duboko pali!" (Iz 31,6)...
Mi čvrsto vjerujemo, da će se i ova strašna zla, koja su snašla našu domovinu obratiti i na njezino dobro, na dobro njezine djece, da u miru, pravdi i slobodi slave svoga Stvoritelja!"

(Iz knjige "Kard. Stepinac - propovijedi, govori, poruke 1941-1946.", AGM, Zg 1996)