Godina C (2016) - Biblijska razmatranja i Evanđeoska Krunica


Biblija - Kršćanska sadašnjost

HILP - Liturgija dana


27. nedj. k.g, 2.10.2016.

Lk 17, 5-10

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Apostoli rekoše Gospodinu: »Umnoži nam vjeru!« Gospodin im odvrati: »Da imate vjere koliko je zrno gorušičino, rekli biste ovom dudu: ’Iščupaj se s korijenom i presadi se u more!’ I on bi vas poslušao.«
»Tko će to od vas reći sluzi svomu, oraču ili pastiru, koji se vrati s polja: ’Dođi brzo i sjedni za stol?’ Neće li mu naprotiv reći: ’Pripravi što ću večerati pa se pripaši i poslužuj mi dok jedem i pijem; potom ćeš ti jesti i piti?’ Zar duguje zahvalnost sluzi jer je izvršio što mu je naređeno? Tako i vi: kad izvršite sve što vam je naređeno, recite: ’Sluge smo beskorisne! Učinismo što smo bili dužni učiniti!’«
Riječ Gospodnja.
Evanđeoska krunica: 
1. kome apostoli rekoše: "Umnoži nam vjeru!"
2. koji odvrati"Da imate vjere koliko je zrno gorišićino, ...dud bi vas poslušao
3. tko će reći sluzi "Dođi brzo i sjedni za stol?" 
4. Pripravi što ću večerati, pa se pripaši i polsužuj mi dok jedem i pijem; potom ćeš ti jesti i piti...
5. kada izvršite sve što vam je naređeno, recite: "Sluge smo beskorisne! Učinismo što smo bili dužni učiniti!"
Vjera, poslušnost, djelotvornost, poniznost
U kratkom odlomku Evanđelja, puno je toga povezano...Naizgled nevezano, ali preko Isusovih riječi, sve dobiva smisao i povezanost...Apostoli traže umnažanje vjere, a Isus tumači nešto sasvim drugačije...Nije potrebno umnažati, uvećavati vjeru...Dovoljno je i samo malo vjere...Malo - poput zrna, gorušičina...Za činiti čudesne stvari...
Preduvjet za čudo je poslužnost onoga na koga se to čudo odnosi...Zapravo, poslušno i ponizno vršeći svoje svakodnevne obaveze i dužnosti, otvaramo put za čuda, za Isusa, da djeluje preko nas i po nama...Iščupajmo se s korijenom iz naših slabosti, predrsuda, rutina...I presadimo u more Božje ljubavi...Pripravimo sve za Gospodina i gospodara, pripašimo se, poslužujmo, i tek potom ćemo sami jesti i piti...Ne tražimo zahvalnost, priznanje, poštovanje...Ponizno izvršujmo Božje zapovijedi, naređenja, toliko strana današnjem mentalitetu...I posvijestimo da smo beskorisne sluge, da učinismo samo ono što smo bili dužni...I samim time, otvorimo put, otvorimo srca, za primanje Božjih darova i svjedočenje čudesa...
DĆ, 1.10.2016.
 
Presveto Trojstvo, 22.5.2016. 

Iv 16, 12-15

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

 
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi. No kada dođe on – Duh istine – upućivat će vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi. On će mene proslavljati jer će od mojega uzimati i navješćivati vama. Sve što ima Otac moje je. Zbog toga vam rekoh: od mojega uzima i – navješćivat će vama.«
Riječ Gospodnja.
 
Evanđeoska krunica: 
1. koji nam još mnog ima kazati, ali sada ne možemo nositi
2. kada dođe on - Duh istine - upućivat će nas u svu istinu
3. neće govoriti sam od sebe, već će govoriti što čuje i navješćivati ono što dolazi 
4. On će Isusa proslavljati, jer će od Isusova uzimati i navješćivati svima
5. sve što ima Otac, Isusovo je - Duh Sveti od Isusova uzima i navješta nama 
 
Otajstvo Presvetog Trojstva 
Isus nam mnogo ima kazati, ali mi to sada ne možemo nositi...Ne možemo shvatiti...Ali - Duh isitine - koji je došao, upućivat će nas u svu istinu...Duh će govoriti što čuje, navješćivati što dolazi, proslavljati Isusa, uzimati od Isusova, navješćivati nama...Sve Očevo je Isusovo, Duh Sveti od Isusova uzima, i navješta nama...Amen. 
DĆ, 21.5.2016.
 
Svetkovina Duhova, 15.5.2016.
Iv 14, 15-16.23b-26 (ili: Iv 20, 19-23)

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

 
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati. I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek. Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ pa će i Otac moj ljubiti njega i k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti. Tko mene ne ljubi, riječi mojih ne čuva. A riječ koju slušate nije moja, nego Oca koji me posla.
 To sam vam govorio dok sam boravio s vama. Branitelj – Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekoh.«
Riječ Gospodnja.
ili: Iv 20, 19-23
Kao što mene posla Otac, i ja šaljem vas: Primite Duha Svetoga.
 Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
 Uvečer onoga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: »Mir vama!« To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: »Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas.«
 To rekavši, dahne u njih i kaže im: »Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im.«
 Riječ Gospodnja.
 
Evanđeoska krunica: 

1. Ljubiti Isusa, čuvati Njegove zapovijedi

2. On će nam dati drugoga Branitelja da bude s nama zauvijek. 

3. Ljubiti Isusa, čuvati Njegovu riječ 

4. Isus i Otac Njegov će ljubiti nas, doći k nama, kod nas se nastaniti

5. Branitelj - Duh Sveti - poučavat će nas o svemu i dozivati u pamet sve što Isus reče 

1. Dođe Isus, stane u sredinu i reče: "Mir vama"

2. Pokaza ruke i bok

3. Obradovaše se učenici

4. "Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas." 

5. Dahne u njih i kaže: "Primite Duha Svetoga." 

Isusov dah, Isusov Duh! 

Isuse, dahni u nas, u našu domovinu, u naše obitelji, unaše urede...Dahni svojom silom Duha Svetoga, obraduj nas...Ispuni naša srca, naše živote, našu svakodnevicu - svojom Radošću, svojim Duhom...Poveži nas, ujedini u svim našim različitostima, raznolikostima...Daruj nam svoj Mir...Pošalji nas...Kamo ti želiš, kome ti želiš...Kao što je Tvoj Otac poslao Tebe...Neka Tvoja riječ i u nama Tijelom postane...Neka znamo čuvati tu Tvoju riječ, Tvoje zapovijedi...Neka te znamo Ljubiti...Toliko da uistinu dođeš k nama, nastaniš se kod nas...U našim srcima, obiteljima...domovini...Obnovi nas i preporodi...Obdari nas svim darovima i svim plodovima Duha Svetoga...Amen. 

(DĆ, 14.5.2016) 

6. vazmena nedjelja, 1.5.2016.
Iv 14, 23-29

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

 
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

 »Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ pa će i Otac moj ljubiti njega i k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti. Tko mene ne ljubi, riječi mojih ne čuva. A riječ koju slušate nije moja, nego Oca koji me posla.
To sam vam govorio dok sam boravio s vama. Branitelj – Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekoh. Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Dajem vam ga, ali ne kao što svijet daje. Neka se ne uznemiruje vaše srce i neka se ne straši. Čuli ste, rekoh vam: ’Odlazim i vraćam se k vama.’ Kad biste me ljubili, radovali biste se što idem Ocu jer Otac je veći od mene. Kazao sam vam to sada, prije negoli se dogodi, da vjerujete kad se dogodi.«
 Riječ Gospodnja.
 
Evanđeoska krunica: 
1. Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ, pa će i Otac moj ljubiti njega i k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti. 
2. Tko mene ne ljubi, riječi mojih ne čuva 
3. Riječ koju slušate nije moja, nego Oca koji me posla. 
4. Branitelj - Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekoh
5. Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem
 
Predizborna obećanja...Postuskrsna obećanja...
Uistinu - koja razlika, od praznih predizbornih riječi i obećanja - ludim radovanja...i ovih Isusovih - postuskrsnih...Punih Snage...Života...Istine...
 
1. K njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti
2. Branitelj - Duh Sveti,  koga će otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekoh
3. Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem...ne kao što svijet daje...
4. Neka se ne uznemiruje vaše srce i neka se ne straši
5. Odlazim i vraćam se k vama
 
Otac i Sin će se nastaniti kod nas..Duh Sveti - Branitelj poučavat će nas o svemu...Isus nam ostavlja Svoj Mir...Vraća se k nama....
 
Vjerujmo u to...I ne uznemirujmo se! 
DĆ, 30.4.2016.

****
4. korizmena nedjelja, 5.3.2016.
Lk 15, 1-3.11-32

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Okupljahu se oko njega svi carinici i grešnici da ga slušaju. Stoga farizeji i pismoznanci mrmljahu: »Ovaj prima grešnike, i blaguje s njima.« Nato im Isus kaza ovu prispodobu:

»Čovjek neki imao dva sina. Mlađi reče ocu: 'Oče, daj mi dio dobara koji mi pripada.' I razdijeli im imanje. Nakon nekoliko dana mlađi sin pokupi sve, otputova u daleku zemlju i ondje potrati svoja dobra živeći razvratno. Kad sve potroši, nasta ljuta glad u onoj zemlji te on poče oskudijevati. Ode i pribi se kod jednoga žitelja u onoj zemlji. On ga posla na svoja polja pasti svinje. Želio se nasititi rogačima što su ih jele svinje, ali mu ih nitko nije davao.

Došavši k sebi, reče: 'Koliki najamnici oca moga imaju kruha napretek, a ja ovdje umirem od gladi! Ustat ću, poći svomu ocu i reći mu: 'Oče, sagriješih protiv Neba i pred tobom! Nisam više dostojan zvati se sinom tvojim. Primi me kao jednog od svojih najamnika.'

Usta i pođe svom ocu. Dok je još bio daleko, njegov ga otac ugleda, ganu se, potrča, pade mu oko vrata i izljubi ga. A sin će mu: 'Oče! Sagriješih protiv Neba i pred tobom! Nisam više dostojan zvati se sinom tvojim.' A otac reče slugama: 'Brzo iznesite haljinu najljepšu i obucite ga! Stavite mu prsten na ruku i obuću na noge! Tele ugojeno dovedite i zakoljite, pa da se pogostimo i proveselimo jer sin mi ovaj bijaše mrtav i oživje, izgubljen bijaše i nađe se!' I stadoše se veseliti.

A stariji mu sin bijaše u polju. Kad se na povratku približio kući, začu svirku i igru pa dozva jednoga slugu da se raspita što je to. A ovaj će mu: 'Došao tvoj brat pa otac tvoj zakla tele ugojeno što sina zdrava dočeka.' A on se rasrdi i ne htjede ući. Otac tada iziđe i stane ga nagovarati. A on će ocu: 'Evo toliko ti godina služim i nikada ne prestupih tvoju zapovijed, a nikad mi ni jareta nisi dao da se s prijateljima proveselim. A kada dođe ovaj sin tvoj koji s bludnicama proždrije tvoje imanje, ti mu zakla ugojeno tele.' Nato će mu otac: 'Sinko, ti si uvijek sa mnom i sve moje – tvoje je. No trebalo se veseliti i radovati jer ovaj brat tvoj bijaše mrtav i oživje, izgubljen i nađe se!'«

Riječ Gospodnja.


Evanđeoska krunica:

1. Oko kojega se okupljahu svi carinici i grešnici da ga slušaju 

2. Farizeji i pismoznanci mrmljahu

3. koji kaza prispodobu o čovjeku i dva sina

4. Oče, sagriješih protiv Neba i pred tobom! Nisam više dostojan zvati se sinom tvojim. Primi me kao jednog od svojih najamnika." 

5. Sinko, ti si uvijek sa mnom i sve moje - tvoje je. 

Milosrdni otac, raskajani sin, ljubomorni brat....

Zapravo je šteta što je ova prispodoba najpoznatija pod imenom rasipnoga sina...A sinova rasipnost je zapravo samo sporedni dio čitave priče...Puno je bitnija njegova raskajanost...Te očeva milosrdnost - jednaka prema obojici sinova - i mlađem - rasipnom, raskajanom, i starijem - zapravo škrtom, zgrčenom, zavidnom...Zapravo je puno lakše i ljepše i u svakom slučaju opuštenije biti lakomislen, površan, rastrošan, kao mlađi sin, koji brzopleto troši, kaje se - ali u svemu nekako otvoren - i životu, i zemlji, i nebu...Dok je stariji - sušta suprotnost...ali ne samo negativnim, već i pozitivnim osobinama svoga mlađega brata...Zapravo nešto slično poput Kajina i Abela...I Abelova žrtva pokajnica se svidjela Bogu ocu, i Kajin je bio ljubomoran...U Novom zavjetu - nije došlo do bratoubojstva, ali možda isključivo radi umješnosti i umješanosti oca...Možda je i u tome bit našega Spasenja...Što se svako zlo sada može ipak zaustaviti, prije same realizacije, samog finiša...Bog je dao svoga Sina - Jedinorođenca - za sve nas...kako bi svima nama mogao potrčati, ganuti se, pasti nam oko vrata, izljubiti nas...Obući nas u najljepše haljine - dobrote, svetosti...Staviti nam prsten dostojanstava Djece Božje...Obuću na noge...Takvo je veselje u nebu nakon svake naše iskrene ispovijedi - jer svaki od nas grešnika - bijaše mrtav, pa po ispovijedi - oživje, bijaše izbugljen - po ispovijedi - nađe se...Budimo poput mlađeg sina - iako ranije rasipni, sada raskajani...otvoreni Božjem milosrđu, milosti opraštanja...Ne budimo uskogrudni, zavidni, ljubomorni, poput starijeg brata - koji se želio spasiti po svojim zaslugama...Nema zasluga...ničijih...ni mojih ni tvojih...ima samo Božjeg milosrđa i Njegove radosti, nakon našeg obrata, obraćenja i pokajanja...

DĆ, 5.3.2016. 

 
3. korizmena nedjelja, 28.2.2016. 
Lk 13,1-9

Čitanje svetog Evanđelja po Luki 

U taj čas dođoše neki te javiše Isusu što se dogodilo s Galilejcima kojih je krv Pilat pomiješao s krvlju njihovih žrtava. Isus im odgovori: »Mislite li da ti Galilejci, jer tako postradaše, bijahu grešniji od drugih Galilejaca? Nipošto, kažem vam, nego ako se ne obratite, svi ćete slično propasti! Ili onih osamnaest na koje se srušila kula u Siloamu i ubila ih, zar mislite da su oni bili veći dužnici od svih Jeruzalemaca? Nipošto, kažem vam, nego ako se ne obratite, svi ćete tako propasti.«

Nato im pripovjedi ovu prispodobu: »Imao netko smokvu zasađenu u svom vinogradu. Dođe tražeć ploda na njoj i ne nađe pa reče vinogradaru: ’Evo, već tri godine dolazim i tražim ploda na ovoj smokvi i ne nalazim. Posijeci je. Zašto da iscrpljuje zemlju?’ A on mu odgovori: ’Gospodaru, ostavi je još ove godine dok je ne okopam i ne pognojim. Možda će ubuduće ipak uroditi. Ako li ne, posjeći ćeš je.’«
 
 
 Evanđeoska krunica: 

1. koji reče: "Ako se ne obratite, svi ćete slično propasti!"

2. koji pripovijedi prispodobu o neplodnoj smokvi 

3. čiji vlasnik smokve reče vingoradaru: "Evo, već tri godine dolazim i tražim ploda na ovoj smokvi i ne nalazim. Posijeci je. Zašto da iscrpljuje zemlju?"

4. čiji vinogradar odgovori: "Gospodaru, ostavi je još ove godine dok je ne okopam i ne pognojim. Možda će ubuduće ipak roditi." 

5. "Ako li ne, posijeći ćeš je"

Neplodne smokve u Godini milosrđa

Još jedno od lijepih Evanđelja, koje se idealno uklapa u duh Godine milosrđa...Neplodni ljudi, neplodni odnosi, neplodne obitelji, neplodne zajednice, neplodna društva...Sve nekako neplodno, jalovo...loše...Danima, tjednima, mjesecima, godinama...Plodova nema i nema, ma koliko ih netko uporno i ustrajno tražio...Da li i naši životi iscrpljuju zemlju...Služe li nečemu...Daju li ploda...? Idealno Evanđelje i za osobno preispitivanje, ispit savjesti....U koju god ulogu se uživjeli - neplodne smokve, gospodara, vinogradara...Koliko sami dajemo ploda...? I koliko smo (ne)milosrdni prema onima koji ne daju..? Prekidamo li svoje odnose, veze, prijateljstva "samo" zato što ne vidimo ploda, koristi za sebe...Ili se trudimo, ulažemo u njih, okapamo, gnojimo, komuniciramo, pokušavamo, trudimo se...nadamo se...? "Možda će ubuduće ipak roditi..."...ali ne sama od sebe, već uz naš trud, ulaganje, ljubav, strpljivost, milosrđe...

Ako li ne, posijeći ćeš je...Posijeći će tebe...

Milosrdni budimo. Donosimo dobre plodove - sebi i drugima...

DĆ, 27.2.2016. 4. nedjelja k.g, 31.1.2016.
Lk 4, 21-30

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Isus progovori u sinagogi: »Danas se ispunilo Pismo što vam još odzvanja u ušima.« I svi su mu povlađivali i divili se milini riječi koje su tekle iz njegovih usta. Govorahu: »Nije li ovo sin Josipov?«

A on im reče: »Zacijelo ćete mi reći onu prispodobu: Liječniče, izliječi sam sebe! Što smo čuli da se dogodilo u Kafarnaumu, učini i ovdje, u svom zavičaju.« I nastavi: »Zaista, kažem vam, nijedan prorok nije dobro došao u svom zavičaju. Uistinu, kažem vam, mnogo bijaše udovica u Izraelu u dane Ilijine kad se na tri godine i šest mjeseci za¬tvorilo nebo pa zavladala velika glad po svoj zemlji. I ni k jednoj od njih nije bio poslan Ilija doli k ženi udovici u Sarfati sidonskoj. I mnogo bijaše gubavaca u Izraelu za proroka Elizeja. I nijedan se od njih ne očisti doli Naaman Sirac.«

Čuvši to, svi se u sinagogi napune gnjevom, ustanu, izbace ga iz grada i odvedu na rub brijega na kojem je sagrađen njihov grad da ga strmoglave. No on prođe između njih i ode.

Riječ je Gospodnja.

Evanđeoska krunica: 

1. koji progovori u sinagogi: "Danas se ispunilo Pismo što vam još odzvanja u ušima." 

2. kojemu su svi povlađivali i divili se milini riječi koje su tekle iz njegovih usta

3. koji reče: "Nijedan prorok nije dobro došao u svom zavičaju." 

4. na kojega se svi u sinagogi napune gnjevom, ustanu, izbace ga iz grada i odvedu na rub brijega da ga strmoglvae 

5. koji prođe između njih i ode

Sinagoga kulture

Koliko na žalost i u naše vrijeme poznato i prepoznatljivo zvuče riječi: "Svi se u sinagogi napune gnjevom, ustanu, izbace ga iz grada i odvedu na rub brijega na kojem je sagrađen njihov grad da ga strmoglave." 

Ne događa li se nešto slično i među našim političarima, ministrima, opcijama, lijevim, desnim...Svi se gnjeve na one druge, svi bi rado jedni druge strmoglavili...

No, treba znati ostati dostojanstven, dosljedan, proći između svih - i otići...Ili - baš ostati...Svjestan svoga poslanja, svoje misije, svoje vizije...Ali isto tako - ostaviti otvorenu mogućnost i onom drugom, drugačijem...Možda i nije sve loše, samo zato što je od onog drugoga - lijevoga ili desnoga, sina Josipova, ili sina ustaše ili sina partizana....Možda se u svakoj opciji može naći i prepoznati nešto dobro, korisno, poticajno - za opće dobro...Možda i druga opcija ima barem dio dobrih namjera i pozitivnih rezultata...U svjetlu Božje pravednosti - znajmo vrednovati pozitivino, odbacivati negativno - i hrabro zajedničkim snagama kročiti naprijed, u vedriju budućnost! 

DĆ, 30.1.2016.

3. nedjelja k.g, 24.1.2016.
Lk 1, 1-4; 4, 14-21

Početak svetog Evanđelja po Luki

Kad već mnogi poduzeše sastaviti izvješće o događajima koji se ispuniše među nama – kako nam to predadoše oni koji od početka bijahu očevici i sluge Riječi – pošto sam sve, od početka, pomno ispitao, naumih i ja tebi, vrli Teofile, sve po redu napisati da se tako osvjedočiš o pouzdanosti svega u čemu si poučen.

U ono vrijeme: Isus se u snazi Duha vrati u Galileju te glas o njemu puče po svoj okolici. I slavljen od sviju, naučavaše po njihovim sinagogama.

I dođe u Nazaret, gdje bijaše othranjen. I uđe po svom običaju na dan subotni u sinagogu te ustane čitati. Pruže mu Knjigu proroka Izaije. On razvije knjigu i nađe mjesto gdje stoji napisano:

»Duh Gospodnji na meni je

jer me pomaza!

On me posla blagovjesnikom biti siromasima,

proglasiti sužnjima oslobođenje,

vid slijepima,

na slobodu pustiti potlačene,

proglasiti godinu milosti Gospodnje.«

Tada savi knjigu, vrati je poslužitelju i sjede. Oči sviju u sinagogi bijahu uprte u njega. On im progovori: »Danas se ispunilo ovo Pismo što vam još odzvanja u ušima.«

Riječ Gospodnja.

Evanđeoska krunica: 

1. koji se u snazi Duha vrati u Galileju, te glas o njemu puče po svoj okolici

2. koji slavljen od sviju naučavaše po njihovim sinagogama

3. koji dođe u Nazaret, gdje bijaše othranjen, uđe u sinagogu, te ustane čitati

4. "Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza!" 

5. "Danas se ispunilo ovo Pismo što vam još odzvanja u ušima."


Godina Milosti Gospodnje 

Još jedno Evanđelje u Duhu i stilu aktualnih hrvatskih događanja...

Vraćanje u svoju Domovinu, u snazi Duha...Glas koji puče po svoj okolici...

Slavljenje, naučavanje...Doduše ne spominje otpore i protivljenja, ali to ionako dolazi...

"Duh Gospodnji na meni je, jer me pomaza!" - tako neka bude i sa svim članovima nove Vlade...

I neka doista i premijer i ministri budu: 

- blagovjesnici siromasima

- osloboditelji sužnjima 

- vraćanje vida slijepima - u politici i inače

- puštanje potlačenih, i 

jednim izrazom: "proglašenje godine Milosti Gospodnje" i ako Bog da - četiri godine, a možda i dulje...

Neka se doista i za našu Domovinu - ispuni Pismo! Koje još odzvanja u ušima...

DĆ, 23.1.2016.

2. nedjelja k.g, 17.1.2016.
Iv 2, 1-12

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

 
U ono vrijeme: Bijaše svadba u Kani Galilejskoj. Bila ondje Isusova majka. Na svadbu bijaše pozvan i Isus i njegovi učenici. Kad ponesta vina, Isusu će njegova majka: »Vina nemaju.« Kaže joj Isus: »Ženo, što ja imam s tobom? Još nije došao moj čas!« Nato će njegova mati poslužiteljima: »Što god vam rekne, učinite!«
A bijaše ondje Židovima za čišćenje šest kamenih posuda od po dvije do tri mjere. Kaže Isus poslužiteljima: »Napunite posude vodom!« I napune ih do vrha. Tada im reče: »Zagrabite sada i nosite ravnatelju stola.« Oni odnesu. Kad okusi vodu što posta vinom, a nije znao odakle je – znale su sluge koje zagrabiše vodu – ravnatelj stola pozove zaručnika i kaže mu: »Svaki čovjek stavlja na stol najprije dobro vino, a kad se ponapiju, gore. Ti si čuvao dobro vino sve do sada.«
Tako, u Kani Galilejskoj, učini Isus prvo znamenje i objavi svoju slavu te povjerovaše u njega njegovi učenici. Nakon toga siđe sa svojom majkom, s braćom i sa svojim učenicima u Kafarnaum. Ondje ostadoše nekoliko dana.
Riječ Gospodnja.
 
 
Evanđeoska Krunica: 
1. koji bijaše pozvan i njegovi učenici i čija majka je bila na svadbi u Kani Galilejskoj
2. kad ponesta vina, čija majka reče: "Vina nemaju", a poslužiteljima "Što god vam rekne, učinite!"
3. koji reče poslužiteljima: "Napunite posude vodom!...Zabrabite sada i nostie ravnatelju stola." 
4. koji u Kani Galilejskoj učini prvo znamenje i objavi svoju slavu  te povjerovaše u njega njegovi učenici 
5. koji siđe sa svojom majkom, s braćom i svojim učenicima u Kafarnaum, ondje ostadoše nekoliko dana
 
Ugostiti Isusovu majku, pozvati Isusa i njegove učenike u naša životna događanja...
 
Uistinu, pobrinimo se da u svim našim životnim fazama i događanjima bude mjesta za Isusovu majku, za pozvati Isusa i njegove učenike...Jer jedino tada ćemo biti sigurni i zaštićeni...Isusova majka motrit će i pratiti sve naše potrebe, nedostatke i ukazivati na njih svome Sinu...Bitno je slušati smjernice njegove majke...Činiti što god nam Isus rekne..Osluškivati Njegove zapovijedi...Koliko god nelogične nam se činile...Tada će Isus i u našim životima činiti svoja znamenja, objavljivati svoju slavu, i dati nam da povjerujemo zajedno s njegovim učenicima...A on će zaći u sve naše krajeve, u sve pore naših života...I ostati s nama, točno onoliko vremena, onoliko dana, koliko bude potrebno...
 
DĆ, 16.1.2016.

Krštenje Gospodinovo, 10.1.2016.
Lk 3,15-16.21-22

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

 
Narod bijaše u iščekivanju i svi se u srcu pitahu o Ivanu nije li on možda Krist. Zato im Ivan svima reče: »Ja vas, istina, vodom krstim. Ali dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan odriješiti mu remenje na obući. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem.« Kad se krstio sav narod, krstio se i Isus. I dok se molio, rastvori se nebo, siđe na nj Duh Sveti u tjelesnom obličju, poput goluba, a glas se s neba zaori: Ti si Sin moj, ljubljeni! U tebi mi sva milina!
Riječ Gospodnja.
 
 
Evanđeoska krunica: 
1. Narod bješe u iščekivanju 
2. Svi se u srcu pitahu o Ivanu, nije li on možda Krist
3. Ivan reče: "Ja vas vodom krstim. Ali dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan odriješiti mu remenja na obući." 
4. koji će nas krstiti Duhom svetim i ognjem. 
5. koji se krstio, kad se krstio sav narod, i dok se molio glas s neba zaori: "Ti si Sin moj, ljubljeni! U tebi mi sva milina!" 
 
Narod bješe u iščekivanju 
Jako je zanimljivo, a nije ni rijetko, kada se liturgijska čitanja iz Evanđelja poklope s trenutnom aktualnom fazom hrvatskog naroda...Nismo li doista u iščekivanju već tjednima...Pitamo li se u srcu tko je kakav, tko je doista iskren, pošten, a tko se samo želi predstaviti takvim...I kao da nedostaje ivanovska skromnost i skrušenost: "Dolazi jači od mene..."...Svi bi oni htjeli biti jači, najjači, ali njihova jedina jakost smije i može biti samo u Bogu...u prepoznavanju vlastitih slabosti i nedostojnosti, ali otvaranju prostora za djelovanje Duha Svetoga...Pratimo glavne aktere aktualnih domovinskih događanja svojim molitvama, ustrajnim i tako žarkim, da se konačno nad našom Domovinom doista rastvori nebo...Da siđe Duh Sveti...Da se glas s neba zaori: "Ti si Sin moj ljubljeni! U tebi mi sva miliina!" - nad svakim od novih ministara, zastupnika, mandatara, premijera...Nad svakim od nas...A svi mi zajedno - činimo - narod...Izaberimo biti - izabrani narod...
DĆ, 10.1.2016. 

 

2. nedjelja po Božiću - 3.1.2016.
Iv 1, 1-5.9-14

Početak svetog Evanđelja po Ivanu
U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog. Ona bijaše u početku u Boga. Sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa. Svemu što postade, u njoj bijaše život i život bijaše ljudima svjetlo; i svjetlo u tami svijetli i tama ga ne obuze.
Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na svijet; bijaše na svijetu i svijet po njemu posta i svijet ga ne upozna. K svojima dođe i njegovi ga ne primiše. A onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime, koji su rođeni ne od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego – od Boga.
I Riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidjesmo slavu njegovu – slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca – pun milosti i istine.
Riječ Gospodnja
 
Evanđeoska krunica: 

1. U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog. 

2. Sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa. 

3. U njoj bijaše život i život bijaše ljudima svjetlo; i svjetlo u tami svijetli i tama ga ne obuze. 

4. Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na svijet

5. I Riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidjesmo slavu njegovu - kao Jedinorođenac od Oca - pun milosti i istine. 

Nova Godina kao novi početak

Eto - na samom početku nove godine, svi razmijenjujemo lijepe riječi, lijepe želje...Bilo bi krasno da se te riječi doista ostvare, realiziraju...Da naše riječi, dođu do Boga...Budu u Boga...Da se po tim riječima, i po Božjoj volji, ostvare sve želje, da sve postane po njoj, a bez nje, i bez Boga - ne postade ništa...Sve naše želje su ništa, ako nisu od Boga i u Boga...Jer tek tada - u njima je život, svjetlo u tami, kojeg tama ne obuzima...Ne nešto kratkotrajno i površno, privremeno i prolazno - kao vatrometn...Već nešto lijepo, trajno, istinsko...Istinsko Svjetlo...Koje prosvjetljuje svakog čovjeka...

Svaka nova godina, je nova prilika - da upoznamo riječ, da upoznamo svjetlo, da upoznamo Boiga, da ga primimo...

Jer tek tada i tek tako ćemo postati prava djeca Božja - koja vjeruju u njegovo ime, koja su rođena - od Boga! 

Neka nam nova godina bude puna - milosti i istine! 

DĆ, 3.1.2016.

2. nedjelja Došašća, 6.12.2015 - sv. Nikola 
Lk 3, 1-6

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Petnaeste godine vladanja cara Tiberija, dok je upravitelj Judeje bio Poncije Pilat, tetrarh Galileje Herod, a njegov brat Filip tetrarh Itureje i zemlje trahonitidske, i Lizanije tetrarh Abilene, za velikog svećenika Ane i Kajfe, dođe riječ Božja Ivanu, sinu Zaharijinu, u pustinji. On obiđe svu okolicu jordansku propovijedajući obraćeničko krštenje na otpuštenje grijeha kao što je pisano u Knjizi besjeda Izaije proroka:

»Glas viče u pustinji:

'Pripravite put Gospodinu,

poravnite mu staze!

Svaka dolina neka se ispuni,

svaka gora i brežuljak neka se slegne!

Što je krivudavo, neka se izravna,

a hrapavi putovi neka se izglade!

I svako će tijelo vidjeti spasenje Božje.'«

Riječ Gospodnja.

Evanđeoska krunica: 

1. dođe riječ Božja, Ivanu, sinu Zaharijinu, u pustinji

2. Ivan obiđe svu okolicu jordansku propovijedajući obraćeničko krštenje na otpuštenje grijeha

3. Glas viče u pustinji

4. Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze

5. Svako će tijelo vidjeti spasenje Božje

Obraćeničko krštenje na otpuštenje grijeha

Niz preduvjeta za vidjeti spasenje Božje: 

1. zemaljski vladari i veliki svećenici - konkretno vrijeme i prostor 

2. Dođe riječ Božja

 - biti otvoren za čuti, primiti riječ Božju...uz sve ovozemaljske okolnosti, činjenice, podatke....

3. dati se potaknuti Božjom riječi - krenuti iz kontemplacije u akciju - obići - Svu okolicu

- propovijedati - obraćeničko krštenje na otpuštenje grijeha...

4. poznavati Sv. pisma - proročke Knjige - Evanđelja

5. ostvarivati proroštva u vlastitom životu i o vlastitom životu - biti glas - koji viče - u pustinji - tamo se najbolje čuje...

6. pripraviti put Gospodinu 

7. poravnati staze, ispuniti doline, slegnuti gore i brežuljke, izravnati krivudavo, izgladiti hrapavo

Amen. 

DĆ, 6.12.2015.


1. nedjelja Došašća, 29.11.2015. 
Lk 21, 25-28.34-36

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme:

Reče Isus svojim učenicima:
»Bit će znaci na suncu,
mjesecu i zvijezdama,
a na zemlji bezizlazna tjeskoba narodâ
zbog huke mora i valovlja.
Izdisat će ljudi od straha i iščekivanja
onoga što prijeti svijetu.
Doista, sile će se nebeske poljuljati.
Tada će ugledati Sina Čovječjega
gdje dolazi u oblaku s velikom moći
i slavom.
Kad se sve to stane zbivati,
uspravite se i podignite glave
jer se približuje vaše otkupljenje.
Pazite na se da vam srca ne otežaju
u proždrljivosti, pijanstvu
i u životnim brigama
te vas iznenada ne zatekne onaj dan
jer će kao zamka nadoći na sve žitelje
po svoj zemlji.
Stoga budni budite
i u svako doba molite
da uzmognete umaći svemu tomu
što se ima zbiti
i stati pred Sina Čovječjega.«
Riječ Gospodnja.
 
 
Evanđeoska krunica: 
 
1. koji reče: "Bit će znaci na suncu, mjesecu i zvijezdama, a na zemlji bezizlazna tjeskoba naroda zbog huke mora i valovlja." 
2. "Izdisat će ljudi od straha i iščekivanja onoga što prijeti svijetu. Doista, sile će se nebeske poljuljati." 
3. kojaga će tada ugledati kao Sina Čovječjega, gdje dolazi u oblaku s velikom moći i slavom.
4. "Kada se sve to stane zbivati, uspravite se i podignite glave jer se približuje vaše otkupljenje."
5. Pazite na se, budni budite, i u svako doba molite da uzmognete umaći svemut omu što se ima zbiti i stati pred Sina Čovječjega
 
 
 
Najave, upozorenja i ohrabrenja

Znaci na suncu...Bezizlazna tjeskoba naroda...Huka mora i valovlja...Izdisat će...Prijeti svijetu...Sve zvuči strašno i jezovito...

Ali! Tada, baš tada će ugledati Sina Čovječjega gdje dolazi u oblaku s velikom moći i slavom...

Nešto predivno, slavno, obećavajuće, preobražavajuće...Lijepo, pozitivno, optimistično...

Uspravite se! Podignite glave! Približuje se vaše otkupljenje! 

I još par upozorenja - kako se pripraviti: 

1. Pazite da vam srca ne otežaju...

Srca...a ne tijela...Toliko se brinemo za tijela, tjelesni izgled, mjerimo svaki novi kilogram...A za srca...Kada ćemo prijeći na "dijetu srca" - da nam srca - ne otežaju...U proždrljivosti, pijanstvu...I - životnim brigama....Zanimljivo, kako se životne brige stavljaju uz bok najvećim porocima - proždrljivosti, pijanstvu...

Dakle, što nam je činiti...

Budni budite! 

U svako doba - molite...A molimo li uopće...u ikoje doba? A kamo li - u svako doba...

Ali to je jedini izlaz, jedini spas..."da uzmognete umaći svemu tomu što se ima zbiti i stati pred Sina Čovječjega." 

DĆ, 29.11.2015.