Evanđeoska Krunica

Godina A (2014/2017/2020...) - Biblijska razmatranja i Evanđeoska krunica

Hrvatski institut za liturgijski pastoral

Biblija

Katolički kalendar

Kateheza Pape Benedikta o meditaciji

"

I sveta krunica je meditacija: ponavljajući Zdravomarije pozvani smo iznova razmišljati i razmatrati o pojedinom otajstvu krunice. Ali možemo se također zaustaviti na nekom snažnom duhovnom iskustvu, na riječima koje su nam se utisnule u pamet tijekom sudjelovanja na nedjeljnoj euharistiji."

 


Isus Krist - Kralj svega stvorenja, 23.11.2014.

Mt 25, 31-46

 Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: »Kad Sin Čovječji dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, sjest će na prijestolje slave svoje. I sabrat će se pred njim svi narodi, a on će ih jedne od drugih razlučiti kao što pastir razlučuje ovce od jaraca. Postavit će ovce sebi zdesna, a jarce slijeva. Tada će kralj reći onima sebi zdesna: ’Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta! Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni.’ Tada će mu pravednici odgovoriti: ’Gospodine, kada te to vidjesmo gladna i nahranismo te; ili žedna i napojismo te? Kada te vidjesmo kao stranca i primismo; ili gola i zaogrnusmo te? Kada te vidjesmo bolesna ili u tamnici i dođosmo k tebi?’ A kralj će im odgovoriti: ’Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!’ Zatim će reći i onima slijeva: ’Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim! Jer ogladnjeh i ne dadoste mi jesti; ožednjeh i ne dadoste mi piti; stranac bijah i ne primiste me; gol i ne zaogrnuste me; bolestan i u tamnici i ne pohodiste me!’ Tada će mu i oni odgovoriti: ’Gospodine, a kada te to vidjesmo gladna, ili žedna, ili stranca, ili gola, ili bolesna, ili u tamnici, i ne poslužismo te?’ Tada će im on odgovoriti: ’Zaista, kažem vam, što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste.’ I otići će ovi u muku vječnu, a pravednici u život vječni.« Riječ Gospodnja.

 

Opširnije...

Evanđeoska krunica uz nedjeljna Evanđelja

 

 

Način i primjer moljenja Evanđeoske Krunice

*   * * * * * * * * * *    *   * * * * * * * * * *   *

Papa Benedikt XVI o Evanđeoskoj Krunici i potrebi meditativne molitve:

"Razmatrati znači, dakle, stvarati u nama stanje sabranosti, nutarnje šutnje, da bi razmišljali, asimilirali otajstva naše vjere i ono što Bog izvodi u nama; to možemo činiti na razne načine, primjerice, tako da uzmemo neki kratak ulomak Svetog pisma – isprva će biti lakše koristiti neko od Evanđelja, Djela apostolska ili poslanice, odnosno neki tekst nekog duhovnog autora, a po mogućnosti može se posavjetovati u vezi s tim s ispovjednikom ili duhovnim vođom – čitamo ga i razmišljamo o pročitanom, zadržimo se na njemu, nastojimo ga shvatiti, otvoriti svoj duh onomu što nam Gospodin želi reći i poučiti nas.

I sveta krunica je meditacija: ponavljajući Zdravomarije pozvani
smo iznova razmišljati i razmatrati o pojedinom otajstvu krunice. "

___________________________________________________________

Evanđelje za 27. nedjelju kroz godinu A:

Mt 21,33-43

1. koji je govorio o domaćinu koji posadi vinograd, ogradi ga, iskopa tijesak, podiže kulu, iznajmi ga i otputova

2. koji kad se približilo vrijeme plodova, posla svoje sluge vinogradarima da uzmu njegov urod

3. čije sluge vinogradari pograbiše, jednoga istukoše, drugoga ubiše, trećega kamenovaše, i jednako postupiše s još više drugih slugu

4. čiji domaćin posla svoga sina vinogradarima, misleći da će njega poštivati, ali oni i njega pograbe, izbace iz vinograda i ubiju

5. koji je rekao da kamen što ga odbaciše graditelji, postade kamen zaglavni, i zato će se nama oduzeti kraljevstvo Božje, i dati narodu koji donosi njegove plodove

Molimo se da budemo dostojni Kraljevstva Božjega, donoseći već sada i ovdje Njegove plodove.

 

Opširnije...

Evanđeoska krunica - molitvena metoda Kristova Stola

Dragi prijatelji, čitatelji i suradnici, 

ovom novom molitvenom metodom, pokušat ćemo se dublje pripremati i razmatrati nedjeljna Evanđelja, uz molitvu sv. krunice...Naime uz Evanđelje svake nedjelje, pokušat ćemo osmisliti odgovarajuće zazive uz molitvu klasične krunice, pod nazivom Evanđeoska Krunica.

Uz svaki desetak sv. krunice, koja se moli na klasičan način imat ćemo odgovarajući zaziv, dakle ukupno 5 različitih zaziva, za 5 desetaka krunice, a svaki zaziv se može ponavljati uz svih 10 ZdravoMarija toga desetka, na uobičajeni način - nakon riječi - Isus...

Evo, npr. za današnju nedjelju

15. nedjelja k.g. - A

Mt 13, 1-23

zazivi koje predlažemo su sljedeći:

 

Opširnije...

Godina B (2015) - Biblijska razmatranja i Evanđeoska Krunica

Biblija - Kršćanska sadašnjost

HILP - Liturgija dana

 

Isus Krist - Kralj svega stvorenja, 22.11.2015. .11.2015. 

Iv 18, 33b-37

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Pilat Isusu:
»Ti li si židovski kralj?« Isus odgovori: »Govoriš li ti to sam od sebe ili ti to drugi rekoše o meni?« Pilat odvrati: »Zar sam ja Židov? Tvoj narod i glavari svećenički predadoše te meni. Što si učinio?«
Odgovori Isus: »Kraljevstvo moje nije od ovoga svijeta. Kad bi moje kraljevstvo bilo od ovoga svijeta, moje bi se sluge borile da ne budem predan Židovima. Ali kraljevstvo moje nije odavde.« Nato mu reče Pilat: »Ti si dakle kralj?« Isus odgovori: »Ti kažeš: ja sam kralj. Ja sam se zato rodio i došao na svijet da svjedočim za istinu. Tko je god od istine, sluša moj glas.«
Riječ Gospodnja.
 
Evanđeoska krunica: 
1. kojeg Pilat upita: "Ti li si židovski kralj?" 
2. koji reče: "Kraljevstvo moje nije od ovoga svijeta." 
3. Kad bi moje kraljevstvo bilo od ovoga svijeta, moje bi se sluge borile da ne budem predan Židovima." 
4. kojeg Pilat upita: "Ti si dakle kralj?" 
5. koji reče: "Ti kažeš: ja sam kralj. ..Tko je god od istine, sluša moj glas." 
 

Opširnije...

Godina C (2016) - Biblijska razmatranja i Evanđeoska Krunica

Biblija - Kršćanska sadašnjost

HILP - Liturgija dana

27. nedj. k.g, 2.10.2016.

Lk 17, 5-10

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Apostoli rekoše Gospodinu: »Umnoži nam vjeru!« Gospodin im odvrati: »Da imate vjere koliko je zrno gorušičino, rekli biste ovom dudu: ’Iščupaj se s korijenom i presadi se u more!’ I on bi vas poslušao.«
»Tko će to od vas reći sluzi svomu, oraču ili pastiru, koji se vrati s polja: ’Dođi brzo i sjedni za stol?’ Neće li mu naprotiv reći: ’Pripravi što ću večerati pa se pripaši i poslužuj mi dok jedem i pijem; potom ćeš ti jesti i piti?’ Zar duguje zahvalnost sluzi jer je izvršio što mu je naređeno? Tako i vi: kad izvršite sve što vam je naređeno, recite: ’Sluge smo beskorisne! Učinismo što smo bili dužni učiniti!’«
Riječ Gospodnja.

Opširnije...

 
 
home