Počasna straža Srca Isusova

Počasna straža Srca Isusova - nove web stranice

Ovaj način pobožnosti nastao je u francuskom mjestu Bourg, u samostanu Sestara Pohoda Marijina po nadahnuću službenice Božje, s. Marije od Presvetog Srca (Constanza Bernaud), uz pomoć prve revniteljice Počasne straže Srca Isusova - bl. Marije Deluil-Martiny, kasnije utemeljiteljice reda Kćeri Srca Isusova, u čijim samostanima u Europi i Hrvatskoj (Lasinja) se i dalje njeguje i potiče ta lijepa pobožnost.

Uz jednostavno geslo Straže: "Živio Isus!" i 3 temeljna motiva čašćenja Srca Isusova: Slava - Ljubav i Zadovoljština (Gloria - Amore - Riparazione)

Izaberimo jedan točno određeni sat u danu, u kojem ćemo iz dana u dan moći intenzivnije iskazivati naše štovanje Srcu Isusovu i moliti na neku posebnu nakanu - osobnu, obiteljsku, domovinsku, Crkvenu, papinsku...U zajedništvu sa sljedećim svetim zaštitnicima svake ure:

0-1 i 12-13 Presveta Djevica Marija;(Kraljica Hrvata)

1-2 i 13-14 Sv. Josip (zaštitnik Hrvatske)

2-3 i 14-15 Svi Sveti;

Osim jednoga od ta prva 3 sata, moguće je izabrati i jedan od sljedećih 9 sati, posvećen jednom od Devet anđeoskih korova!

(na gornjem linku nalazi se predivan šematski prikaz i teološko obrazloženje Nauka o anđelima u Biblijskoj i Crkvenoj tradiciji, autora vlč. Damira Ocvirka - vrlo poučno i korisno!!!)

"Ovako izgleda nebeska hijerarhija kako je navode prvi teolozi:

ANĐEOSKA HIJERARHIJA

3 reda i 9 anđoskih korova

1. RED

2.RED

3. RED

serafini

gospodstva

poglavarstva

kerubini

sile

arkanđeli

prijestolja

vlasti

anđeli

3-4 i 15-16 Serafini

4-5 i 16-17 Kerubini;

5-6 i 17-18 Prijestolja(baš ovaj sat je bio izabrao bl. kard. Stepinac,

kada se 20.1.1944. i sam upisao u Počasnu Stražu Srca Isusova  kod tadašnjeg Revnitelja v. Lovre Hrgića, koju pobožnost je vodio Dozvolom nadbiskupskog duhovnog stola u Zagrebu od 24.4.1936, br. 3339 (8889?) - preslik upisnice dostupan u knjizi mons. Jurja Batelje, "Propovijedi o presvetom Srcu Isusovu, bl. Alojzija Stepinca" - str. 190)


Gornja 3 anđeoska kora pomažu oko - duhovnog usavršavanja!


"I. red – anđeli I. reda sudjeluju u Božjoj transedenciji i iniciraju II: red; zaduženi su za svijet Duha i razumijevanja otajstva. Prvom redu pripadaju:
serafini (ime im znači goruća ljubav); oni se klanjaju, ljube, promatraju i slave Božju ljubav i presveto Trojstvo u čije su otajstvo uronjeni.
kerubini; s gorućim mačevima, u svakom su trenutku spremni žarko braniti Božje ime i slavu.
prijestolja; neprestano prinose presvetom trojstvu svoje molitve i djela pokore."

Sljedeća 3 sata duhovno smo povezani s anđeoskim korovima 2. reda!

Oni pomažu oko - duhovnog prosvjetljenja!

6-7 i 18-19 Gospodstva;

7-8 i 19-20 Sile

8-9 i 20-21 Vlasti;

"II. red – anđeli II. reda primaju božansko svjetlo, pokreću i uređuju svijet; zaduženi su za svijet duše i unutrašnjeg svijeta. Drugom redu pripadaju:
gospodstva; pomažu osobama odgovornim za duhovno vodstvo i širenje vjere.
sile; pomažu grešnicima koji se kaju i vjernicima da izdrže na putu vjere.
vlasti; imaju vlast nad Satanom, otpalim anđelom, i unutrašnji su vodiči svećenika u njihovim službama."

I zadnja 3 sata među kojima možemo izabrati svoj duhovni sat, povezujemo se s anđeoskim korovima 3. reda, koji pomažu oko - duhovnog pročišćenja.

9-10 i 21-22 Poglavarstva;

10-11 i 22-23 Arkanđeli;

11-12 i 23-24 Anđeli

"III. red – anđeli III: reda objavitelji su, čuvari i tumači Božje volje, zaduženi su za vanjski, materijalni svijet. Trećem redu pripadaju:
poglavarstva, zaštitnici su župa, klanjatelji pred presvetim sakramentom.
arkanđeli; stoje pred prijestoljem Božjim spremni izvršiti njegove naredbe.
anđeli; zaštitnici su pojedinih ljudi, njihovi su anđeli čuvari."

Dakle, nakon detaljnog upoznavanja s nebeskim zaštitnicima svakog pojedinog sata u danu, potrebno je izabrati svoje zaštitnike, odnosno svoj sat, te izmoliti sljedeće molitve (v. "Propovijedi o Presvetom Srcu Isusovu, bl. Alojzija Stepinca", mons. Juraj Batelja, str. 190):

MOLITVA KOJOM ČLANOVI STUPAJU U POČASNU STRAŽU

Preslatki, dragi i premili Isuse, ja _________________, da proslavim što više Tvoje klanjanja vrijedno Srce i da Mu iskažem svoju ljubav, te Ga utješim radi ljudske zlobe i nezahvalnosti, danas svojevoljno i svesrdno stupam u Počasnu stražu Tvoga presv. Srca i obećajem ti da ću biti s Tobom od ______ do ______ sati (navesti svoj izabrani sat).

Ovo vrijeme odabirem za svoj redoviti sat straže. Obećajem Ti da ću kroz taj sat biti tijelom ili duhom na mjestu straže, pred Svetohraništem, da te ljubim, slavim i da Ti nadoknađujem. Amen (Amore - Gloria - Riparazione...)

*

OBNOVA PRISTUPA U POČASNU STRAŽU

Gospodine Isuse, moj Spasitelju i moj Kralju, svim žarom svoga srca ponavljam danas obećanje kojim sam se obavezao da ću ljubiti, slaviti i tješiti Tvoje Presv. Srce, kao član Počasne straže. Udijeli mi milost, dobri moj Učitelju, da Ti budem što revniji i da te što žarče ljubim. Podijeli, molim teovu milost i sivm članovima po preslatkom Srcu svoje prečiste Majke. Amen.

POSVETA SATA STRAŽE

Gospodine Isuse, slatki moj Spasitelju, prikazujem Ti ovaj sat straže u kojem zajedno sa (imenuj izabranog pokrovitelja svoga sata) želim na osobiti način ljubiti, slaviti, i nada sve tješiti Tvoje Božansko Srce. Na tu nakanu primi moje misli, moja djela i moje patnje; primi moje srce koje Ti bezuvjetno darivam, i ponizno te molim da ga raspališ ognjem svoje čiste ljubavi. Amen.

DRAGOCJENO PRIKAZANJE KRVI I VODE

Oče sveti, primi kao pomirnu žrtvu za potrebe svete Crkve i u naknadu za grijehe ljudi neprocjenjenu Krv i Vodu što je potekla iz Rane Božanskoga Srca Isusova i smiluj nam se.

(Svaki put 100 dana oprosta)

ŽIVIO ISUS!

(Preuzvišeni Dr. A. Stepinac upisan je u Počasnu stražu Presvetog Srca Isusova, u Zg, dne 20.1.1944. Obavlja sat straže od 5 do 6 sati. Upravitelj/revnitelj: v. Lovro Hrgić, Dozvolom nadbiskupskog duhovnog stola u Zg, od 24.4.1936, br. 8889(3339?))

Bl. kard. Stepinac širio je i poticao i druge slične pobožnosti:

Corpus Domini - Društvo sveudiljnog klanjanja i dr.

Više o svemu i mogućnostima upisa, moguće se raspitati na sljedećim adresama:

vlč. Pavao Crnjac - Corpus Domini

vlč. Stjepan Bradica - župa Lasinja

Kćeri Srca Isusova - Lasinja