Duhovnost

Sv. Ivan Pavao II - litanije i molitve

LITANIJE PO ZAGOVORU SVETOG IVANA PAVLA II, PAPE

 

Opširnije...

Godina A (2014/2017/2020...) - Biblijska razmatranja i Evanđeoska krunica

Hrvatski institut za liturgijski pastoral

Biblija

Katolički kalendar

Kateheza Pape Benedikta o meditaciji

"

I sveta krunica je meditacija: ponavljajući Zdravomarije pozvani smo iznova razmišljati i razmatrati o pojedinom otajstvu krunice. Ali možemo se također zaustaviti na nekom snažnom duhovnom iskustvu, na riječima koje su nam se utisnule u pamet tijekom sudjelovanja na nedjeljnoj euharistiji."

 


Isus Krist - Kralj svega stvorenja, 23.11.2014.

Mt 25, 31-46

 Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: »Kad Sin Čovječji dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, sjest će na prijestolje slave svoje. I sabrat će se pred njim svi narodi, a on će ih jedne od drugih razlučiti kao što pastir razlučuje ovce od jaraca. Postavit će ovce sebi zdesna, a jarce slijeva. Tada će kralj reći onima sebi zdesna: ’Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta! Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni.’ Tada će mu pravednici odgovoriti: ’Gospodine, kada te to vidjesmo gladna i nahranismo te; ili žedna i napojismo te? Kada te vidjesmo kao stranca i primismo; ili gola i zaogrnusmo te? Kada te vidjesmo bolesna ili u tamnici i dođosmo k tebi?’ A kralj će im odgovoriti: ’Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!’ Zatim će reći i onima slijeva: ’Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim! Jer ogladnjeh i ne dadoste mi jesti; ožednjeh i ne dadoste mi piti; stranac bijah i ne primiste me; gol i ne zaogrnuste me; bolestan i u tamnici i ne pohodiste me!’ Tada će mu i oni odgovoriti: ’Gospodine, a kada te to vidjesmo gladna, ili žedna, ili stranca, ili gola, ili bolesna, ili u tamnici, i ne poslužismo te?’ Tada će im on odgovoriti: ’Zaista, kažem vam, što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste.’ I otići će ovi u muku vječnu, a pravednici u život vječni.« Riječ Gospodnja.

 

Opširnije...

Evanđeoska krunica uz nedjeljna Evanđelja

 

 

Način i primjer moljenja Evanđeoske Krunice

*   * * * * * * * * * *    *   * * * * * * * * * *   *

Papa Benedikt XVI o Evanđeoskoj Krunici i potrebi meditativne molitve:

"Razmatrati znači, dakle, stvarati u nama stanje sabranosti, nutarnje šutnje, da bi razmišljali, asimilirali otajstva naše vjere i ono što Bog izvodi u nama; to možemo činiti na razne načine, primjerice, tako da uzmemo neki kratak ulomak Svetog pisma – isprva će biti lakše koristiti neko od Evanđelja, Djela apostolska ili poslanice, odnosno neki tekst nekog duhovnog autora, a po mogućnosti može se posavjetovati u vezi s tim s ispovjednikom ili duhovnim vođom – čitamo ga i razmišljamo o pročitanom, zadržimo se na njemu, nastojimo ga shvatiti, otvoriti svoj duh onomu što nam Gospodin želi reći i poučiti nas.

I sveta krunica je meditacija: ponavljajući Zdravomarije pozvani
smo iznova razmišljati i razmatrati o pojedinom otajstvu krunice. "

___________________________________________________________

Evanđelje za 27. nedjelju kroz godinu A:

Mt 21,33-43

1. koji je govorio o domaćinu koji posadi vinograd, ogradi ga, iskopa tijesak, podiže kulu, iznajmi ga i otputova

2. koji kad se približilo vrijeme plodova, posla svoje sluge vinogradarima da uzmu njegov urod

3. čije sluge vinogradari pograbiše, jednoga istukoše, drugoga ubiše, trećega kamenovaše, i jednako postupiše s još više drugih slugu

4. čiji domaćin posla svoga sina vinogradarima, misleći da će njega poštivati, ali oni i njega pograbe, izbace iz vinograda i ubiju

5. koji je rekao da kamen što ga odbaciše graditelji, postade kamen zaglavni, i zato će se nama oduzeti kraljevstvo Božje, i dati narodu koji donosi njegove plodove

Molimo se da budemo dostojni Kraljevstva Božjega, donoseći već sada i ovdje Njegove plodove.

 

Opširnije...

 
 
home