O nama

Par ekoloških linkova...

Kako je u Statutu naše Udruge, među Ciljevima i djelatnostima Udruge, posebna pažnja posvećena i ekološkom segmentu:

"II. C I LJ E V I   I   D J E L A T N O S T I   U D R U G E

Članak 6.

1)      Ciljevi i svrha osnivanja udruge su:

-          razvijanje socijalne i ekološke osjetljivosti u društvu, te zalaganje za pomoć socijalno ugroženim skupinama, obiteljima ili pojedincima, i ekološki ugroženim područjima,

-          poticanje poduzetnosti u rješavanju i ublažavanju socijalnih problema, posebno unutar obitelji.

...

Članak 7.

 1)      U svrhu ostvarivanja ciljeva Udruga će obavljati sljedeće djelatnosti:

 -          ...

-          ekološke aktivnosti i zaštita prirode na lokalnoj i globalnoj razini,

-          humanitarna, kulturna i ekološka suradnja s hrvatskim i drugim udrugama u misijskim i drugim zemljama

..."

U projektima planiranim za 2011, pokušat ćemo posebno razviti suradnju s domaćim i međunarodnim Udrugama koje se bave tom problematikom:

Ekološka udruga Eko život

Rainforest Action Network - RAN

te datume održavanja naših projekata uskladiti s ekološkim datumima iz međunarodnog ekološkog kalendara:

Popis svjetskih (ekoloških) dana

 
 
home