O nama

Promjena adrese sjedišta Udruge

Dragi suradnici i dobročinitelji, 

u slučaju potrebe za izravnim kontaktom ili poštom na adresu udruge Kristov Stol, 

informiramo vas da je udruga ovih dana i službeno promijenila adresu sjedišta, 

te smo tako ažurirali i u našim kontaktima na webu. 

 

Nova adresa je: 

 "Kristov Stol"

Misijska Europska Inicijativa

Čulinečka 31

10000 Zagreb

 

Zahvaljujemo na dosadašnjoj suradnji i preporučamo sve naše aktinvosti, 

te posebno pomaganje centru s. Lenke u Ekvadoru i u vaše molitve! 

 
 
home