Iz Statuta

Tko smo?

Udruga Misijska Europska Inicijativa „Kristov stol“, sa sjedištem u Zagrebu, službeno djeluje od 18. svibnja 2010. godine, kada je registrirana, a za svoj Plan i program humanitarnog rada dobila je suglasnost Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske za pružanje raznih oblika pomoći i potpore sugrađanima kojima je ta pomoć potrebna.

2016. godine Statut Udruge usklađen je s novim Zakonom o udrugama, te se svi ažurni detalji mogu naći u Registru udruga RH. 

Udruga "Kristov stol" neslužbeno je započela s radom početkom listopada 2009. godine, kao humanitarna akcija Drine Ćavar, misionarke laikinje u vremenu od 2007. - 2009. godine u Ekvadoru, koja je po povratku u Hrvatsku ostala povezana sa sestrom Lenkom Čović iz zajednice Krista Misionara Molitelja u Ekvadoru, prikupljala je redovito novčane priloge i tako nastavila pomagati odgoj, školovanje i socijalnu skrb indijanske dječice u zapuštenim dijelovima Ekvadora. Kada se oko realizacije Drinine akcije okupila ekipa, proširilo se djelovanje, započela suradnja, osnovana je i - udruga. Iz Statuta "Kristovog stola" izdvajamo:

 

II. C I LJ E V I   I   D J E L A T N O S T I   U D R U G E

Članak 6.

  1. ) Ciljevi i svrha osnivanja udruge su:

-         razvijanje socijalne i ekološke osjetljivosti u društvu, te zalaganje za pomoć socijalno ugroženim skupinama, obiteljima ili pojedincima, i ekološki ugroženim područjima,

-         poticanje poduzetnosti u rješavanju i ublažavanju socijalnih problema, posebno unutar obitelji.

 

Članak 7.

  1. ) U svrhu ostvarivanja ciljeva Udruga će obavljati sljedeće djelatnosti:

-         pomoć humanitarnim misijama kroz aktivnosti prikupljanja i raspodjele sredstava za materijalnu i duhovnu pomoć najpotrebnijima i socijalno ugroženima, a posebice djeci i višečlanim obiteljima,

-         upoznavanje šire javnosti s problematikom i potrebama misijskog života,

-         priprema pojedinaca i senzibiliziranje društva i obitelji za aktivnije i učinkovitije pomaganje misijama,

-         poticanje poduzetnosti u rješavanju socijalnih problema,

-         ekološke aktivnosti i zaštita prirode na lokalnoj i globalnoj razini,

-         humanitarna, kulturna i ekološka suradnja s hrvatskim i drugim udrugama u misijskim i drugim zemljama,

-         organiziranje tribina, izložbi, koncerata, kulturno-umjetničkih priredbi, edukativnih radionica, kampova, hodočašća, izleta i seminara, s posebnim naglaskom na obiteljsko zajedništvo.

 
 
home