Biciklijade Marija Zvijezda

8. Marija Zvijezda 2022

7. Marija Zvijezda 2021

6. Marija Zvijezda 2019

5. Marija Zvijezda 2018

4. Marija Zvijezda 2017

3. Marija Zvijezda 2016

2. Marija Zvijezda 2015

1. Marija Zvijezda 2014