Verbum Domini - Stepinčev primjer u novom Papinu dokumentu

"Papa potpisao Verbum domini, Stepinac pred proglašenjem svetosti

Taj iznimno važan dokument, nazvan je Verbum domini, odnosno Riječ Božja. Potpisao ga je Papa Benedikt XVI veliki štovatelj i promicatelj Stepinčeva djela.

"Every saint is like a ray of light streaming forth from the word of God: we can think of Saint Ignatius of Loyola in his search for truth and in his discernment of spirits; Saint John Bosco in his passion for the education of the young; Saint John Mary Vianney in his awareness of the grandeur of the priesthood as gift and task; Saint Pius of Pietrelcina in his serving as an instrument of divine mercy; Saint Josemaria Escrivá in his preaching of the universal call to holiness; Blessed Teresa of Calcutta, the missionary of God's charity towards the poorest of the poor, and then the martyrs of Nazism and Communism, represented by Saint Teresa Benedicta of the Cross (Edith Stein), a Carmelite nun, and by Blessed Aloysius Stepinac, the Cardinal Archbishop of Zagreb."

Given in Rome, at Saint Peter’s, on 30 September, the Memorial of Saint Jerome, in the year 2010, the sixth of my Pontificate.

"Svaki svetac je kao zraka svjetla koja snažno izvire iz riječi Božje: možemo se sjetiti sv. Ignacija Loyole u njegovoj potrazi za istinom i njegovu razlikovanju duhova; Sv. Ivana Bosca u njegovu žaru za obrazovanje mladih; Sv. Ivana Marije Vianneya u njegovoj svijesti o veličini svećeništva kao dara i zadatka; Sv. Pia iz Pietrelcine u njegovom služenju poput oruđa božanskog milosrđa; Sv. Josemaria Escrive u njegovu naviještanju sveopćeg poziva na svetost; Bl. Tereze iz Kalkute, misionarke Božje ljubavi prema najsiromašnijima od siromašnih, kao i na mučenike nacizma i komunizma, koje predstavljaju Sv. Tereza Benedikta od Križa (Edith Stein), karmelska redovnica, i Bl. Alojzije Stepinac, kardinal i nadbiskup zagrebački." (neslužbeni prijevod)

Verbum Domini (engleski)

Sinteza apostolske pobudnice Verbum Domini

"Dokument koji ima gotovo 200 stranica i koji je u četvrtak 11. studenoga predstavljen u Tiskovnom uredu Svete Stolice, snažan je apel koji Papa upućuje pastirima, članovima posvećenoga života, i laicima, da budu što bliskiji sa Svetim pismom, ne zaboravljajući da se u temelju istinske i žive kršćanske duhovnosti nalazi Riječ Božja, naviještena, primljena, slavljena i razmatrana u Crkvi." (Glas Koncila)

Nova Tv - Dnevnik

"Papa potpisao Verbum domini, Stepinac pred proglašenjem svetosti

Taj iznimno važan dokument, nazvan je Verbum domini, odnosno Riječ Božja. Potpisao ga je Papa Benedikt XVI veliki štovatelj i promicatelj Stepinčeva djela.

Iznimna je to čast za Crkvu i narod. Bio bi to najjasniji komentar Riječi Božje, važnog dokumenta kojim blaženog Alojzija Stepinca Vatikan svrstava u red svetaca koje štuju katolici cijeloga svijeta, popisu onih koji su svojim životom beskompromisno svjedočili riječ Božju. Žrtvujući sebe u raznim vremenima i epohama mijenjali povijest i Crkve i svijeta.

Stepinčeva kanonizacijska kauza je, neslužbeno doznajemo, pri samome kraju. Papa u lipnju dolazi u Zagreb. Hoće li tada objaviti datum proglašenja Stepinčeve svetosti? Crkva ne želi špekulirati. Stoga se svi tomu zasad tek usuđujemo nadati."